Lister Forvaltning er en kommersiell virksomhet som skal skape verdier for sine eiere
Vår økonomiske suksess skal skapes på en måte som er positiv for samfunnet og vårt felles miljø. Vi ønsker å møte klimautfordringene ved å bygge grønn kompetanse og sikre en bærekraftig forvaltning av byggene i vår portefølje.
Lister er sertifisert i henhold til ISO9001 og ISO14001. Vi har egne styringssystemer som underbygger vårt kontinuerlige forbedringsarbeid, med sterkt fokus på kvalitet, miljø og bærekraft.

Satningsområder

Lister har valgt følgende syv satsingsområder for sitt bærekraftarbeid:

Energi

Klimagasser

Avfall

Vann

Arbeidsmarkedskriminalitet

Verdibevarende drift og vedlikehold

Lokalsamfunn

Lister Forvaltning AS
Stortingsgata 22
0161 Oslo, Norway

Org.nr. 914 748 364