Våre verdier er langsiktig,
samarbeidsvillig og ærlig
Vårt fokus er økonomisk verdiskapning. Styrken vår er optimalisering av de forskjellige fagområdene innen forvaltning, og å sette disse i sammenheng.

En erfaren eiendomsforvalter

Lister består av personer med lang og bred erfaring fra eiendomssektoren.
Vi tilbyr tjenester innen administrativ forvaltning (styrearbeid, finansiering etc.), leietaker- og økonomisk forvaltning (utleieprosessen, budsjettoppfølging, attestering av fakturaer etc.), utvikling av eiendom, teknisk forvaltning (systematisering av FDV, serviceavtaler etc.) og driftstjenester.
Leif Kristen Olsen
Daglig leder (Oslo)
«Lister skal tilby effektive forvaltningsløsninger i kombinasjon med bred eiendomserfaring. Vår hovedoppgave vil alltid være optimalisering av eiendomsselskapets verdi»
Gjennom vårt ledelsessystem (ISO: 9001) har vi rutiner som sikrer kontinuerlig utvikling og forbedring av vår organisasjon.

Våre oppdragsgivere er privateide fond og privateide eiendomsselskaper (1-100 stk. eiere). Lister forvalter eiendommer med en samlet verdi på ca. 8 mrd. kroner.
KONTAKT OSS

Lister Forvaltning AS
Stortingsgata 22
0161 Oslo, Norway

Org. nr: 914 748 364