Våre verdier er langsiktig,
samarbeidsvillig og ærlig
Vårt fokus er økonomisk verdiskapning. Styrken vår er optimalisering av de forskjellige fagområdene innen forvaltning, og å sette disse i sammenheng.

En erfaren eiendomsforvalter

Lister består av personer med lang og bred erfaring fra eiendomssektoren.
Vi tilbyr tjenester innen administrativ forvaltning (styrearbeid, finansiering etc.), leietaker- og økonomisk forvaltning (utleieprosessen, budsjettoppfølging, attestering av fakturaer etc.), utvikling av eiendom, teknisk forvaltning (systematisering av FDV, serviceavtaler etc.) og driftstjenester.
«Lister skal tilby effektive forvaltningsløsninger i kombinasjon med bred eiendomserfaring. Vår hovedoppgave vil alltid være optimalisering av eiendomsselskapets verdi.»
Gjennom vårt ledelsessystem (ISO: 9001) har vi rutiner som sikrer kontinuerlig utvikling og forbedring av vår organisasjon.

Våre oppdragsgivere er privateide fond og privateide eiendomsselskaper (1-100 stk. eiere). Lister forvalter eiendommer med en samlet verdi på ca. 8 mrd. kroner.
KONTAKT OSS

Lister Forvaltning AS
Stortingsgata 22
0161 Oslo, Norway

Org.nr. 914 748 364